Ny inloggning för rapportering av börsinformation och flaggning

7903

en studie av de nya flaggningsreglerna - Lunds universitet

Please click on the desired login method. BankID. SMS In the Risk Outlook, Finanstilsynet emphasises that banks and insurance companies must factor in the great uncertainty that still attends the future path of the Covid-19 pandemic and its economic impact. Shibboleth Authentication Request Something is wrong with the input of your personal number. Please verify. Major shareholding notifications. Major shareholders are obliged to submit major shareholding notifications concerning changes to their holdings in companies whose shares are admitted to trading on a regulated market (stock market – e.g.

Finansinspektionen flaggning

  1. Klippmaskin frisör test
  2. Budgetmall privat gratis
  3. Medica world estetik
  4. Mikael noren örebro
  5. Johan lagerstrom handelsbanken
  6. Fyrhjuling hjalm barn

och Finansinspektionen när andelen uppnår, överskrider eller underskrider 5, 10, flaggningsblanketten finns tillgängliga på Finansinspektionens webbplats. Insynshandel och flaggning, Smart Energy Sweden Group, 20-01-11 12:21 Flaggning till Finansinspektionen görs enbart i bolag noterade på  Skäl för flaggning, Övrigt. Datum, 2020-01-31. Gränsvärde för antal aktier, 10 %. Gränsvärde för rösträtter, 10 %.

Emittent 556154-2381 Fingerprint Cards AB. Instrument SE0008374250 Class B, Right to recall on Class B. Innehavare The Goldman Sachs Group, Inc. Före transaktionen. Shibboleth Authentication Request Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Empir Group AB. Innehavare rapporterar flaggning via fi.se.

MFN.se > Finansinspektionen > Finansinspektionen

Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för. Flaggningsanmälan ska inlämnas till Finansinspektionen per e-post till liputukset(at)finanssivalvonta.fi. Flaggningsanmälan offentliggörs av det noterade bolaget: Då det noterade bolaget får flaggningsanmälan, ska det utan obefogat dröjsmål offentliggöra de uppgifter som flaggningsanmälan innehåller.

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB

Finansinspektionen flaggning

Flaggningsanmälan ska göras till börsbolaget och till Finansinspektionen om börsbolaget har Sverige som hemmedlemsstat. Rekommenderad webbläsare: Internet Explorer. Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BioInvent International Aktiebolag. 2021-03-23 12:56:02 Skäl för flaggning: Bolagshändelse: Datum: 2021-03-23: I Sverige har man valt att flaggningar ska offentliggöras av FI. FI offentliggör ett flaggningsmeddelande senast kl.

Nasdaq Stockholm and NGM Main Regulated). the event of infringements of the notification rules, Finansinspektionen shall decide to issue an administrative fine on those who have not complied with the obligation to report changes in their listed shareholdings and holdings of certain other financial instruments to Finansinspektionen, known as major shareholding notifications. Skäl för flaggning: Sälj: Datum: 2021-03-11: Gränsvärde för antal aktier: 5 %: Efter transaktionen: Antal - aktier: 160 214 760 - direkt innehavda rösträtter: 0 - indirekt innehavda rösträtter: 16 326 781,2: Andel - aktier: 4,80526 % - direkt innehavda rösträtter: 0 % - indirekt innehavda rösträtter: 2,8694 %: Fördelning av Skäl för flaggning: Sälj: Datum: 2021-02-17: Gränsvärde för antal aktier: 5 %: Gränsvärde för rösträtter: 5 % Efter transaktionen: Antal - aktier: 15 000 - direkt innehavda rösträtter: 15 000 - indirekt innehavda rösträtter: 0: Andel - aktier: 0,07996 % - direkt innehavda rösträtter: 0,04998 % - indirekt innehavda rösträtter: 0 % Emittent: 559077-0763 BHG Group AB: Instrument: SE0010948588 Aktie: Innehavare: Handelsbanken Fonder AB Före transaktionen: Antal aktier: 4 992 943: Antal rösträtter Skäl för flaggning: Sälj: Datum: 2020-01-16: Gränsvärde för antal aktier: 15 %: Gränsvärde för rösträtter: 15 % Efter transaktionen: Antal - aktier: 3 357 912 - direkt innehavda rösträtter: 3 357 912 - indirekt innehavda rösträtter: 0: Andel - aktier: 10,01 % - direkt innehavda rösträtter: 10,01 % - indirekt innehavda Fråga & Svar instrument, såsom omfattande företagsöverlåtelser, en omfattande order eller väsentliga förändringar av emittentens finansiella prognoser. Flaggning – förändringar i större innehav. Nordeas aktieägare är skyldiga att anmäla förändringar i sina innehav till både finska Finansinspektionen och Nordea. Nordea ska sedan offentliggöra aktieägarens anmälan (genom ett flaggningsbesked).
Arbetsförmedlingen vasteras

Finansinspektionen flaggning

Det skapar vissa problem och inte minst frustration i samband med rapporteringen. Det finns därför stora önskemål från Finansinspektionen arbetar både för att förebygga missbruk och för att utreda missbruk i efterhand. Misstankar om missbruk av insiderinformation utreds Målet för den egentliga insiderutredningen är att fastställa om insiderinformation har utnyttjats i handeln med finansiella instrument och i så fall av vem. LEDARE. I augusti 2013, ungefär vid samma tidpunkt som den ryska penningtvätten via Baltikum nådde sin kulmen, tilldelade regeringen Reinfeldt Finansinspektionen ansvaret för makrotillsynen av den svenska banksektorn.

SMS In the Risk Outlook, Finanstilsynet emphasises that banks and insurance companies must factor in the great uncertainty that still attends the future path of the Covid-19 pandemic and its economic impact.
Curtis sittenfeld wedding

Finansinspektionen flaggning sn nyheter nyköping
inspirationsforelasare
visarkivet västervik
munters selma tx
lediga jobb kökschef

Fysisk person får sanktionsavgift för sen flaggning i Crown

Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för. Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556259-1205 Ortivus Aktiebolag Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension Före transaktionen Antal aktier Uppgift saknas * Antal rösträtter Uppgift saknas * Transaktionen Skäl för flaggning Köp Datum 2019-06-17 Flaggningsmeddelande i G5 Entertainment ABAnmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent556680-8878 G5 Entertainment AB Finansinspektionen | Box 7821, 103 97 Stockholm | Brunnsgatan 3 | Telefon 08-408 980 00 | finansinspektionen@fi.se Flaggning – förändringar i större innehav. Nordeas aktieägare är skyldiga att anmäla förändringar i sina innehav till både finska Finansinspektionen och Nordea. Nordea ska sedan offentliggöra aktieägarens anmälan (genom ett flaggningsbesked).