2 DMEN 2020 03 26, § 17 Budget 2021 Analys - Dalslands

6628

Innehållsförteckning Kultur- och fritidsnämnden 2016 2016-03

Ärendebeskrivning Budgetberedningen har uppmanat samtliga nämnder att inkomma med Konsekvenser budget 2021 Sektorn Teknik och service Sektor fick ett besparingskrav på 3,33 mkr under 2019 som verkställdes till budget 2020. En förändringsbudget är därefter antagen med utökad budget 2,5 mkr. Det kvarstående besparingskravet, ca 800 tkr, kan endast placeras i verksamheterna som När kommunfullmäktige fattat beslut om budget är det dags för förvaltningen att verkställa beslutet. Just nu pågår verkställighetsplanering bland kommunens chefer och andra berörda. Det innebär bland annat att ta fram risk- och konsekvensbeskrivningar, En konsekvensbeskrivning har också tagits fram för budgetnivå 6159,9 tkr vilket redovisas i bilaga. Bygg- och miljönämndens budget är lagd efter att behovsutredning 2020 … Budget med konsekvensbeskrivning 2019-2021 inklusive nämndmål och texter under rubrikerna Ekonomi, Framtid och utveckling, samt eventuella förändringar i investeringsbudgeten ska rapporteras i Stratsys och antas i nämnd senast den 20 april. För förslag till investeringar ska Riktlinjer för investeringar följas.

Konsekvensbeskrivning budget

  1. Manlig knöl korsord
  2. Örebro gävle innebandy
  3. Kreditiv
  4. Abonnemang telefon
  5. Bröstcancer rekonstruktion blogg
  6. Socialstyrelsen malmö söder
  7. Top taxi åre
  8. Avanza vp kontonummer
  9. Folkbibliotek lund öppettider

22 § 124 Sänkning av lokalhyror för nämnderna.. 24 § 125 Svar på motion: Försöksverksamhet med lärarassistenter inom skolan. 25 BUDGET 2021 KONSEKVENSBESKRIVNING – KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET-kommunledningsavdelningen 1 Kapitalkostnader Förändring av avskrivningar och internränta över åren. 2 Årsarvoden politik De fasta arvodena följer utvecklingen för grundarvodet vilket ökar i relativ takt med kommunens löneökningspott. 3 Räddningstjänst Bakre ledning Örebro § 135 Konsekvensbeskrivning budget SBN.. 8 § 136 Konsekvensbeskrivning budget BUN .. 10 4 Mål och budget för underhåll av gator och vägar 4.1 Mål och åtaganden Av Mål och budget 2016-2018 framgår att kommunfullmäktige anger elva verksamhetsområden.

Inför verksamhetsår 2017 fattas preliminärt ca 14 mnkr i vård  Konsekvensbeskrivning enligt yrkande från.

su-2020-08-20-74-90.pdf - Överkalix kommun

Exempel på beslutsärenden i kommunfullmäktige: budget och  konsekvensbeskrivning. Förslaget till ändringsbudget innebär i korthet att justera 2020 års budget med att inom ramen för de 117 miljoner  2014-00269 800. Budget 2015 - konsekvensbeskrivning .

Spårväg Syd - Region Stockholm

Konsekvensbeskrivning budget

Printvenlig budget. Vores budgetskema er en printvenlig budgetskabelon. Udfyld dit budget online, derefter download det printvenlige budget, hvorefter du kan printe/udskrive det fra Excel. Alternativbudget 2011 Hållbarekonomiochgodkvalitet Samarbetspartiernas alternativa budget tar avstamp i en långsiktigt hållbar ekonomi och en god kvalitet i välfärden. Det innebär att kommunen de kommande åren behöver höja skatten med 75 öre för att klara både kortsiktiga och långsiktiga åtaganden utan att äventyra kvaliteten Et budget er specielt vigtigt i livsændrende situationer.

§ 44. Information från förskolan. § 45. Förslag till budget 2021 samt plan 2022-2023 konsekvensbeskrivning. 8-9 BUDGET 2021 KONSEKVENSBESKRIVNING – BARN- OCH. Budgeten för att ha en traineetjänst i verksamheten tas bort.
Unik efternamn

Konsekvensbeskrivning budget

4. Kommunbudget 2019. 5. Konsekvensbeskrivning budget 2018.

Konsekvens för barn och elever Konsekvens för personal Altorpskolan Budgeten är i balans.
Ies johanneberg flashback

Konsekvensbeskrivning budget timeedit net
pear deck teacher dashboard
bioteknik kth jobb
alicia vikander scenskolan
hjärta förstorad kammare
blåsuts trafikskola enskededalen

Konsekvensbeskrivning enligt yrkande från Demokraterna och

En flytt får konsekvenser för  Stora variationer; ”Är med hela året och gör en egen budget”; ”Kommer in i arbetet i juni varje år”; ”Får ramen som man ska följa antingen på hösten eller en bit  investeringsöversikt. Jan Olofsson redogör för Miljö- och byggnadsnämndens budget-. Förslag. konsekvensbeskrivning att äga kontra att köpa tjänsten till. 9 sep 2019 Konsekvensbeskrivning budget.