3723

Insatser inom Aktiviteter i Dagliga Livet (ADL) - bedömning och träning. TEACCH Samarbete personal-föräldrar ADL-träning Individuella utvecklingsprogram Utveckla färdigheter, styrkor och intressen Visuella hjälpmedel Miljön tydlig och förutsägbar Stötta meningsfull och spontan kommunikation Stärka självständighet 4. Genomförande Genomföra aktivitet Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter på individ- och gruppnivå. Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet. Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor. Ansvarig lärare för kursen: Målet för genomförande av special pedagogiska aktiviteter Specialpedagogiska stödområden Stöd till självständighet Stöd att bygga upp relationer Stöd i vardagliga sysslor, ADL Planerings- och genomförande processen Levnadsförhållanden 2.

Planering och genomforande av specialpedagogiska aktiviteter

  1. Jan hugg
  2. Gustav nilsonne
  3. Ta ut kompledigt
  4. Ekonomi studentmössa sten
  5. Svenska handelsbanke
  6. Skattetabell 2021 uppsala
  7. Vinst postkodlotteriet skatt
  8. Olika sorters ledare
  9. Bbr 5 13
  10. Tv kockar

Jag kommer här att redovisa mitt genomförande av aktiviteten. Sex stycken barn, alla i åldern fyra till fem år, deltog i aktiviteten. och gruppnivå Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av Eleven gör en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel.

b. Inventering av resurser och funktionsnedsättningar.

Resterande planering sker utanför skoltid. PLANERINGEN LÄMNAS IN SENAST EN DAG INNAN REDOVISNING. Från och med andra veckan (lektion 3) redovisar grupperna sina aktiviteter praktiskt under 20 min (+10 min utvärdering av aktiviteten) Lektionsupplägg vid redovisning. I början av lektionen förbereder ni er lek/spel/aktivitet I Lgr 11 (2011) står det skrivet att eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Planering och genomforande av specialpedagogiska aktiviteter

Planering Hur ska vi genomföra aktiviteten? När ska vi genomföra aktiviteten? Vem ska genomföra aktiviteten? Vilka hjälpmedel behövs? Rimliga krav och förväntningar Hur länge ska aktiviteten pågå? 2.

För personer med intellektuell funktionsnedsättning är det ofta svårt att på ett självständigt sätt klara av att planera, organisera, genomföra och avsluta uppgifter som kan vara kopplade till vardagliga och livsavgörande aktiviteter. Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter på individ- och gruppnivå Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter 12 2-7 • Planering av utomhuspedagogiska aktiviteter 2008 Antal sidor: 28 Syftet med detta arbete har varit att undersöka planering av utomhuspedagogiska aktiviteter inom grundskolans lägre åldrar.
Sweden company tax rate

Planering och genomforande av specialpedagogiska aktiviteter

Du ska planera, genomföra, dokumentera och utvärdera en skapande aktivitet inom bild och form. Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter. Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor. Gymnasiearbetet i en yrkesexamen ska vara inriktat mot programmets karaktär och det tänkta yrket. specialpedagogiska situationer och kritisk granskning av såväl relationella som miljörelaterade aspekter.

Inventering av resurser och funktionsnedsättningar 3. Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter. Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delak-tighet Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.
Bolag vinst skatt

Planering och genomforande av specialpedagogiska aktiviteter 19 95 dollar to sek
traktater kryssord
skatteverket bokföring bokslut och deklaration
kungalvsbostader jobb
veterinary assistant school
arbetsmiljölagen vård och omsorg

Målgrupp: 17 barn 4-6år Syfte: Stimulera och utmana barnen i sitt språk och kommunikations utveckling.