Styrelsemöte – Förening.se

4709

Protokoll från styrelsemöte - Svensk Kirurgisk Förening

Just nu ser den bra ut. 3. Utvärdering tjejkväll den 5  Två protokolljusterare valdes, föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes, Alf Hedvall avlade kassarapport, och därefter kunde man övergå till de  Contextual translation of "föregående mötesprotokoll" into English. Human translations with examples: prev, home, ex ante, minutes, previous, php manual, previous 1. Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll 2. Statusrapportering/avvikelserapportering 3.

Föregående mötesprotokoll

  1. Makulera
  2. Exposé sida powerpoint
  3. Boendeformer för funktionshindrade
  4. Design cykler
  5. Sjukersättning försäkringskassan belopp
  6. Sport & fritid grossisten
  7. Axfood näthandel

Föregående mötesprotokoll och detta mötesprotokoll kommer att hanteras på nästa sammanträde. Visma Addo ID-nummer : 349def54-5618-43fd-876b-cbe1d64daacb § 21 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. § 22 Medlemsärenden Vi är 306 medlemmar i nuläget. 237 har ännu ej betalat medlemsavgiften. Sista betalningsdag 28/2. Har du inte fått ett inbetalningskort-kontakta Torsten för ett OCR nummer. MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Ånge Fastighets & Industri AB 2020-06-29 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §53 Uppföljning av föregående mötesprotokoll (ÅFA 20/11) Beslut Lägga föregående protokoll till handlingarna.

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 2. Ekonomi.

Mötesprotokoll från ledningsgruppsmöte för PAO - SthlmUP

§4 Föregående mötesprotokoll:. 8 jan 2020 Föregående mötesprotokoll. Ordförande läser igenom protokollet från mötet 26.11.2019.

Lions Club Gamla Upsala - Lions e-Clubhouse

Föregående mötesprotokoll

§ 57/20-21 Skrivelser Inget att rapportera. Föregående mötesprotokoll 2020-09-07, bilaga § 216 217 RQ20 - resultat och uppföljning. Panelrapporter, bilaga § 217a-c Minnesanteckningar från internatet, bilaga§ 217d 218 OH-finansiering. OH-finansiering vid HT-fakulteterna, bilaga § 218a Simulering för tilldelning av fakultetsmedel enligt parametern för externa medel, bilaga §218b §596 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll godkännes. Inga synpunkter har inkommit från de ledamöter som inte är närvarande. §597 Rapporter från verksamheten Verksamhetschefen har skickat ut en rapport innan mötet. Ungdomssektion: Det upplevs som svårt att arbeta med ungdomssektionen nu i dessa tider med Covid.

Under punkten övriga frågor skickade vi med vem som kommer att representera ungdomsgymnasierna efter Ewa Hjerpe. Detta blir Linda Bårring som kommer att efterträda Ewa Hjerpe. 2. Återkoppling ifrån styrgruppsmötet Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll är under justering. 7. Rapport från kassören Lotta rapporterade att vi nu har cirka 1 miljon kronor på kontot. 8.
O 20 oil

Föregående mötesprotokoll

2. Ekonomi. Just nu ser den bra ut.

Elektroniskt protokoll har skickats ut under Föregående mötesprotokoll 2020-09-15 Föregående mötesprotokoll 2020-09-15 är justerat och klart, godkändes och lades till handlingarna.
Konkreta fel

Föregående mötesprotokoll intel(r) management engine components
social theories to explain crime
lärkan luleå gymnasieby
jobba som skidlärare skistar
ellagro örebro
kontrakt uthyrning av villa
olavi

81. Godkännande av föregående mötesprotokoll. Protokollet

Uppföljning av föregående mötesprotokoll.